Endringer på Hedrum barneskole 19.3.21-26.3.21

Innhold

Grunnskolene i Larvik kommune går fredag 19.03.21 over fra gult til rødt nivå, med tanke på smittevern

Grunnskolene i Larvik kommune går fredag 19.03.21 over fra gult til rødt nivå, med tanke på smittevern. For Hedrum barneskole og SFO blir det noen endringer i måten vi organiserer oss, og det vil påvirke elever og foresatte på ulik måte:

  • 7.trinn vil ikke kunne dra på leirskole som planlagt i uke 12, dette er avlyst.
  • 5.-7. trinn vil ha korte dager hver dag. Det vil si at de skal ha undervisning på skolen fra kl. 08:15-12.15 hver dag. Resten av undervisningen vil elevene få som hjemmeundervisning. Dette vil bli lagt på ukeplan!

1.-4. trinn vil ha samme timeplan som nå, her er det ingen endring på skoletidene.

  • Skoledagen til alle trinn vil organiseres etter retningslinjene i smitteveilederen til Utdanningsdirektoratet, følg link.
  • Det vil ikke bli gitt svømmeopplæring, dette gjelder 2. trinn.
  • Åpningstider på SFO vil bli fra kl. 07.30 – 15.30 så lenge vi er på rødt beredskapsnivå.
  • Matserveringen på SFO opprettholdes.

 

Vi minner på at dette i første omgang er gjeldende fra fredag 19.mars – 26.mars. Dere vil få beskjed ved en eventuell forlengelse av rødt nivå.

Hvis det er elever på 5.-7. trinn som har problemer med å komme seg hjem på grunn av kortere skoledager, må foresatte ta kontakt med kontaktlærer.

 

Hvis dere er noe som er uklart, ta kontakt med skolen!

Med vennlig hilsen

Hanne Elgesem Aronsen

 

Til toppen