Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Ann Kristin Bredvei Gusland Ansattrepresentant
Christina Aares Moe Foreldrerepresentant - vara
Elin Hvaal Politisk representant
Eva Vannum Seierstad Pedagogisk representant
Hanne Elgesem Aronsen Ansattrepresentant /sekretær
Hanne Løvall Rastad SFO-leder
Ida Lende Skuggedal Foreldrerepresentant - vara
Johnny René Ølstøren Foreldrerepresentant
Kjetil Brødsjø Foreldrerepresentant
Lena-Mari Ustad Pedagogisk representant
Malin Christina Bogren Lund Foreldrerepresentant
Nina Ellingvåg Diesen Pedagogisk representant
Rune Tvetene Eikedalen Foreldrerepresentant
Sigrid Irgrens Hokstad Politisk representant, vara
Til toppen