Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Ann Kristin Bredvei Gusland Ansatt
Elin Hvaal Politisk representant
Eliza Maria Gudem Politisk representant - vara
Eva Vannum Seierstad Pedagogisk representant
Hanne Løvall Rastad
Ida Anmarkrud Strandmyr Pedagogisk representant
Johnny René Ølstøren Foreldrerepresentant
Kjetil Brødsjø Foreldrerepresentant
Lena-Mari Ustad Pedagogisk representant - vara
Rita Henriksen Foreldrerepresentant - vara
Rune Tvetene Eikedalen Foreldrerepresentant - vara
Thomas Kind Bergum Foreldrerepresentant SFO
Til toppen