Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Anne Gro Larsen-Engelund Foreldrerepresentant
Elin Hvaal Politisk representant
Eliza Maria Gudem Vara: Politisk representant
Eva Vannum Seierstad Pedagogisk representant
Gjermund Holt Sekretær og ansatt representant
Hanne Løvall Rastad SFO leder
Ida Anmarkrud Strandmyr Pedagogisk representant
Kari-Ann Skogen Lien Ansattrepresentant
Kjell-Otto Gustavsen Vara: Foreldrerepresentant
Kristian Hunskaar Foreldrerepresentant SFO
Lena-Mari Ustad Vara: Pedagogisk representant
Ragnhild Lie Foreldrerepresentant, leder FAU
Sandra Kristensen Foreldrerepresentant
Til toppen