Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Cathrine Lindhjem Mangelrød Foreldrerepresentant
Elin Hvaal Politisk representant
Eliza Maria Gudem Politisk representant - vara
Eva Vannum Seierstad Pedagogisk representant
Hanne Elgesem Aronsen Rektor
Hanne Løvall Rastad SFO leder
Ida Anmarkrud Strandmyr Pedagogisk representant
Kjell-Otto Gustavsen Foreldrerepresentant -vara
Kristian Hunskaar Foreldrerepresentant -vara
Lena-Mari Ustad Pedagogisk representant -vara
Ragnhild Lie Foreldrerepresentant, leder FAU
Vian Mohammed Ali Ansattrepresentant
Til toppen