Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Anne Gro Larsen-Engelund 5.klasse
Dag-Anders Henden 6B
Ina Håkestad Vara: 5. klasse
Kjell-Otto Gustavsen 2. klasse
Kristian Hunskaar 3. klasse
Linda Merethe Nilsen 1.klasse
Maria Aker Eftedal Vara: 4B
Øystein Gundersen Vara: 3 klasse
Ragnhild Lie 4B - FAU-leder
Rita Henriksen Vara: 2. klasse
Sandra Kristensen Vara: 1. klasse
Tiril Cathrin Malmedal Eriksen 4A
Torodd Lyngra Seierstad Vara: 6A
Zaneta Magdalena Fjeldheim Vara: 4A
Til toppen