Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Christina Aares Moe 4. klasse - 23/24
Corina Hundekilen 5.klasse - vara 23/24
Johnny René Ølstøren 3. klasse - 23/24
Karina Bårdsen Løwe 4. klasse - vara 23/24
Kjell-Otto Gustavsen 6. klasse - 23/24
Kjetil Brødsjø 5.klasse - 23/24
Kristian Hunskaar 7. klasse - 23/24
Malin Christina Bogren Lund 1. klasse 23/24 og 3. klasse - vara 23/24
Rune Tvetene Eikedalen 1.klasse og 7. klasse - vara 23/24
Thomas Kind Bergum 6. klasse - vara 23/24
Til toppen