Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Anne Gro Larsen-Engelund 6. klasse - nestleder
Camilla Annine Fevang 1. klasse -vara
Cathrine Lindhjem Mangelrød 6. klasse -vara
Dag-Anders Henden 7. klasse
Karina Bårdsen Løwe 1. klasse
Kjell-Otto Gustavsen 3. klasse
Kjetil Brødsjø 2. klasse - vara
Kristian Hunskaar 4. klasse -kasserer
Linda Merethe Nilsen 2. klasse
Maria Aker Eftedal 5B -sekretær
Ragnhild Lie 5 a - FAU-leder
Rita Henriksen 3. klasse vara
Rune Eikedalen 4. klasse -vara
Tiril Cathrin Malmedal Eriksen 5B -vara
Torodd Lyngra Seierstad 7. klasse
Til toppen