Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Elin Hvaal Politisk representant
Eliza Maria Gudem Vara: Politisk representant
Eva Vannum Seierstad Pedagogisk ansatt
Gjermund Holt Sekretær og ansattrepresentant
Hanne Løvall Rastad SFO-leder
Ida Anmarkrud Strandmyr Pedagogisk ansatt
Kari-Ann Skogen Lien Ansattrepresentant
Kjell-Otto Gustavsen Vara: Foreldrerepresentant
Kristian Hunskaar Foreldrerepresentant SFO
Lena-Mari Ustad Vara: pedagogisk ansatt
Sandra Kristensen Foreldrerepresentant
Til toppen