Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Christina Aares Moe Foreldrerepresentant
Elin Hvaal Politisk representant
Eva Vannum Seierstad Pedagogisk ansatt
Hanne Elgesem Aronsen Ansattrepresentant/sekretær
Hanne Løvall Rastad SFO-leder
Ida Lende Skuggedal Foreldrerepresentant
Johnny René Ølstøren Foreldrerepresentant
Kjetil Brødsjø Foreldrerepresentant
Lena-Mari Ustad Pedagogisk representant
Malin Christina Bogren Lund Foreldrerepresentant
Rune Tvetene Eikedalen Foreldrerepresentant
Sigrid Irgrens Hokstad Politisk representant, vara
Til toppen