Fakta om skolen

Hedrum Barneskole ligger på historisk grunn med flotte naturområder i umiddelbar nærhet til skoleområdet. Skogområder, «gamle kongevei» (Bommestad veiminne) og området langs Lågen innbyr til ulike frilufts- og uteaktiviteter. Vi har egen uteplass med gapahuk. Bommestadhallen ligger vegg i vegg med skolen, og den benyttes av skolens elever til fysiske aktiviteter

Hedrum Barneskoles skolekrets har et vidt omland med elever fra både bygd og nyere boligområder. Mange av skolens elever benytter skoleskyss.

Skolens visjon sier følgende:

”Ved Hedrum Barneskole har ALLE ansvar for å skape trygghet og trivsel gjennom respekt, omsorg og samarbeid.
På den måten vil vi skape et aktivt og kreativt læringsmiljø og bidra til den enkeltes utvikling.”

Ved bruk av ulike arbeidsmetoder, arbeidsformer og fleksibel elevorganisering jobber vi målbevisst for å legge til rette for god tilpasset opplæring for den enkelte elev.

Hedrum Barneskole verdsetter et engasjert elevråd som driver aktivt arbeid for å fremme et godt miljø for alle elever på skolen. For eksempel ved hjelp av Talentiade og elevkvelder.

Vi jobber sammen for et skolemiljø preget av trivsel og mestring som et fundament for at elevene skal lære å lære.

Til toppen