1. trinn -skolestart

Velkommen til skolestart for 1. klasse mandag 17. august 2020

Kjære elever og foresatte. 

Nå er tiden endelig kommet, dere skal begynne på skolen som ordentlige elever. 

Trude og Eva har vært på jobb noen dager og forberedt seg til dere kommer. De gleder seg veldig til å treffe dere. Mange av dere har allerede vært flere dager på SFO og begynner å bli kjent, og vi begynner å bli kjent med dere. Noen av dere har første dagen deres her neste uke. Vi skal jobbe for at dette blir en god skolestart for alle. 

 

Praktisk informasjon om skolestart:

Tid: kl. 09.00 - 12.15 

Sted: Skolegården og klasserom. Oppmøte i skolegården. Foreldre skal også være på mat og helse-rommet.

Ta med: matpakke og drikke, også til SFO for de som skal være der. Det er ikke tilgang til kjøleskap. Registrer tilstedeværelse på SFO i Visma dersom dere ikke skal benytte plassen etter skoletid. 

 

Organisering:

 • Elevene kan ha med seg to foreldre/personer
 • Alle tar håndsprit når de kommer til skolen. Dette står utplassert i skolegården.
 • Rektor ønsker velkommen og presenterer noen ansatte.
 • Rektor leser opp navnene og eleven + foresatte kommer frem og sier hei. Vi håndhilser ikke. 
 • Vi går inn i klasserommet i grupper på 5 elever. Her kan de foresatte bli med inn og ta bilde av sitt barn, se klasserommet og pulten, finne elevens plass i garderoben og hilse på de voksne som skal jobbe i 1. klasse.
 • Etter at første gruppe er ferdig inne, går alle ut igjen og gruppe 2 går inn. Deretter gruppe 3. Elevene i 1. klasse er fra nå en kohort (fast gruppe).
 • Når alle har vært inne går elevene samlet inn i klasserommet og starter opp 1. skoledag. Foresatte går inn i mat og helse - rommet. Her vil dere få en presentasjon om skolehverdagen, praktisk informasjon, forventningsavklaringer og muligheten til å bli litt bedre kjent med oss og de andre foresatte i klassen. Rektor og SFO leder står for dette. Dette vil vare frem til skoleslutt.
 • Skolesekretær orienterer om skoleskyss.
 • FAU leder Ragnhild Lie kommer og informerer om FAU og klassekontakter. 
 • Vi skal gå en liten omvisning og se skolegården. 
 • Vi serverer kaffe. 
 • Elevene er ferdig kl. 12.15. Foresatte møter elevene ute. 
 • SFO er åpent fra 12.15 for de som har plass. 

 

Dersom det er spesielle ting eller hensyn som dere tenker at de andre foresatte bør vite om deres barn, er det ønskelig at dere melder inn dette til rektor. Da kan vi dele denne informasjonen i løpet av den første skoledagen. Meld også inn behovet for tolk. 

 

Foreldremøte for 1. klasse er 26.8 kl. 18 - 20. Her møter dere kontaktlærer og lærer. 

Dersom du lurer på noe annet er det bare å ta kontakt med oss. 

Vi gleder oss til å treffe dere alle. 

 

Med vennlig hilsen Gjermund Holt
Rektor Hedrum barneskole

 

Til toppen