Velkommen til skolestart 17. august 2020

Mandag 17. august starter skoleåret opp igjen. Vi som jobber på Hedrum barneskole og SFO ser fram til å møte dere alle igjen. SFO har vært i gang noen dager og det er gledelig å se at skolegården fylles med liv og latter, lek og samhold. Spesielt gleder vi oss til å møte de nye elevene våre i 1. klasse. Endelig har dagen kommet og dere skal bli elever på Hedrum barneskole, sånn på ordentlig.

Ledende skoleforskere er tydelige på at skolegang og utdanning er viktigere nå enn noen gang tidligere, og det er derfor svært viktig at elevene gjør sitt beste på skolen og arbeider godt med skolearbeidet. Her spiller dere foresatte en avgjørende rolle, og det er meget viktig at dere bidrar både som motivatorer og pådrivere i forhold til barnas skolearbeid. Det er videre viktig med et godt og tett samarbeid mellom skole og hjem, for at hver enkelt elev skal få fram det beste i seg og få utnyttet sitt fulle potensiale i læringsarbeidet. Hedrum barneskole har fokus på elevenes læring og faglige utvikling, og ønsker å følge opp hver enkelt elevs læringsarbeid tett. For å oppnå god læringsutvikling er det imidlertid også viktig at elevene trives og har det bra på skolen. I tillegg til at vi ønsker å ha et godt læringstrykk, er vi derfor også svært opptatt av å ha et godt miljø på Hedrum, preget av trygghet, sosial trivsel og respekt for hverandre. Skolen er dermed også opptatt av elevenes sosiale læring og utvikling.

Smittevern

Skolene i Larvik er på gult smittevern fremdeles. Det betyr at vi starter skoleåret der vi avsluttet før sommeren. Skolegården er inndelt i soner og alle klasser har eget samlingspunkt ved inngangene de skal bruke. Klassene er inndelt i faste kohorter.

Smittevern er fremdeles en viktig og sentral del av hverdagen vår. Det betyr at vi har noen tiltak som alle må følge: 

 • syke elever skal holde seg hjemme.
 • Elevene vasker hendene hjemme før de går til skolen.
 • Alle vasker/spriter hendene når de kommer inn på skolen.
 • Alle vasker/spriter hendene før måltid og etter friminutt.
 • Elevenes skiftetøy kan ligge i elevens kurv i gangen. 
 • Regntøy/yttertøy kan henge i gangen. Bør vaskes ofte. 
 • Avstand til andre mennesker.
 • Håndhilsing, klemming og unødvendig fysisk kontakt unngås. 
 • Behov for nærhet og omsorg ivaretas.
 • Det er forsterket renhold på skolen.
 • Foresatte skal ikke inn i skolebygningen. Henvend dere på kontoret gjennom vinduet til Kari-Ann. 
 • Elever og voksne i risikogrupper: ta kontakt med kontaktlærer for å avklare skolehverdagen. 

Skoleskyss til og fra skolen går som normalt, men det kan være bestemmelser om hvor elevene skal sitte. Bruk av offentlig transport begrenses der det er mulig. 

Du kan lese hele veilederen for smittevern i barneskolen her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/ 

Oversikt over samlingspunkter og soner i skolegården:

Screenshot 2020 08 13 At 14.14.51
Screenshot 2020 08 13 At 14.15.08

Første skoledag

 • 1. trinn kl. 09.00 - 12.15, oppmøte i skolegården. Rektor ønsker velkommen. 
 • 2. trinn kl. 08.15 - 12.15, oppmøte i skolegården ved klassens inngang.
 • 3. - 7. trinn kl. 08.15 - 14.10, oppmøte i skolegården ved klassens inngang.
 • SFO åpner når skolen slutter.
 • Foresatte til 1. klasse vil får informasjon fra rektor og SFO leder. Vi samles i Storstua og er her frem til elevene er ferdig på skolen. 

Ipad
Elevene leverte inn sine Ipader før sommerferien. Disse skal deles ut igjen. En del elever vil få utlevert nye Ipader som skal settes opp hjemme. Du kan se video av hvordan dette gjøres her: https://www.larvikt.no/digitale-verktoy-i-larvikskolen/oppsett-ipad-hjemme/

Ipad er et sentralt læringsverktøy i Larvikskolen. Denne bruker elevene daglig. Denne skal derfor være med på skolen hver dag. Ipaden skal lades opp hjemme til minimum 50%, men bør ikke lades om natta av brannforebyggende hensyn. Laderen skal ligge igjen hjemme, da denne ellers lett kan forsvinne. Skolen ønsker at dere foresatte hjelper barna deres med å ta vare på Ipaden. Ved tap eller skade må d-pedagog Eva Vannum Seierstad kontaktes umiddelbart.
Dere må ha godkjent utlånserklæringen for Ipad i Larvikskolen før vi kan dele ut Ipad til elevene. Vi ønsker at dere voksne hjelper barna å sette på nytt cover.
Erstatning og foreldres ansvar kan du lese om her: https://www.larvikt.no/digitale-verktoy-i-larvikskolen/erstatning-foreldrenes-ansvar/

Visma/Min skole app
Visma er det skoleadministrative verktøyet vårt. Det betyr at det er her all informasjon, dokumenter og kommunikasjon foregår. Dere som foresatte må aktivere brukeren deres. Dere må laste ned en app for å ha tilgang til Visma. Du finner en instruksjon om dette her: https://www.larvik.kommune.no/skole-og-utdanning/larvikskolen/min-skole-app/

Alle nye elever og foresatte må i Visma ta stilling til flere samtykker som er gjeldende for deres barn. Dersom du er usikker på hva de ulike samtykkene omfatter og betyr kan du ta kontakt med kontaktlærer. 

Vi gleder oss til å møte dere alle igjen. Ta kontakt med oss hvis dere lurer på noe.
Velkommen til skolestart.
Hilsen alle oss på Hedrum barneskole

Gjermund Holt
Rektor

Til toppen