Rødt nivå fra fredag 28.mai

Det er besluttet at alle barneskolene i Larvik kommune skal over på rødt beredskap fra mandag 31. mai, med ny vurdering onsdag 2. juni. På grunn av ressurser og forutsigbarhet velger vi på Hedrum barneskole å gå over på rødt nivå allerede i morgen 28.mai. Vi velger gjennomføre på rødt nivå hele uke 22.

For Hedrum barneskole og SFO blir det noen endringer i måten vi organiserer oss, og det vil påvirke elever og foresatte på ulik måte:

 • 5.-7. trinn vil ha korte dager hver dag. Det vil si at de skal ha undervisning på skolen fra
  kl. 08:15-12.15 hver dag. Resten av undervisningen vil elevene få som hjemmeundervisning. Dette vil bli lagt på ukeplan!
 • 6. trinn vil ha hjemmeundervisning fredag 28. mai, mandag 31.mai og tirsdag 1. juni. Følg med på ukeplan!
 • 1.-4. trinn vil ha samme timeplan som nå, her er det ingen endring på skoletidene.
 • Skoledagen til alle trinn vil organiseres etter retningslinjene i smitteveilederen til Utdanningsdirektoratet.
 • Leksehjelp utgår.
 • Åpningstider på SFO vil bli fra kl. 07.30 – 15.30 så lenge vi er på rødt beredskapsnivå. Foresatte med samfunnskritisk arbeid kan kontakte SFO-leder tlf: 98231125 ved behov for plass i SFO til kl 16.30.
 • Matserveringen på SFO opprettholdes.
  Besøksdagen til skolestarterne blir dessverre utsatt på grunn av endring av nivå.

Vi minner på at dette i første omgang er gjeldende fra fredag 28.05-04.06. Dere vil få beskjed ved en eventuell forlengelse av rødt nivå.
Hvis det er elever på 5.-7. trinn som har problemer med å komme seg hjem på grunn av kortere skoledager, må foresatte ta kontakt med kontaktlærer.

Hvis det er noe som er uklart, ta kontakt med skolen!

Med vennlig hilsen
Hanne Elgesem Aronsen
Konstituert rektor

 

Til toppen