Informasjon om rutiner på Hedrum barneskole for oppstart 12.5.20

Innhold

Forrige uke holdt regjeringen sin pressekonferanse der de åpnet for at 5.-7. trinn kunne komme tilbake til skolen i uke 20. Vi ønsker 5.-7. trinn velkommen tilbake til skolen tirsdag 12. mai kl. 8.15.

Vi har sett frem til denne dagen lenge og gleder oss til å treffe alle elevene våre igjen! Nå klargjøres skolen for 5.-7. slik at det skal være trygt å komme tilbake. En del ting vil være som før, men mange ting vil være preget av smittevernrutiner. 

Vi har en ny veileder som gir råd og føringer og denne forholder vi oss til:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/  

Det er laget en forsterket plan for renhold, slik at alle klasserom som er i bruk vaskes hver dag, pultene vil vaskes ved behov, og toaletter to ganger hver dag.

Denne planen gjelder foreløpig for uke 20 og endringer kan skje.

Skoleskyss

Skoleskyss går som normalt. Det er merket av plass på asfalten for hver elev ved bussholdeplassen. Folkehelseinstituttet anbefaler at foresatte selv kjører elever til skolen.

Skoledagen

Skoledagen starter kl. 08.15 og følger timeplanen for 1.-4.trinn.
For 5.-7.trinn starter skoledagen kl. 08.15 og elevene er ferdig kl. 12.15 på skolen. Elever som ikke kommer seg hjem med skoleskyss eller privat transport/går/sykler, vil få tilbud om å være på skolen frem til kl. 14.10. I tidsrommet kl. 12.15-14.10 legges det opp til fjernundervisning via elevenes Ipad.

Hvem følger klassene?

Det vil være noen endringer på hvilke ansatte som følger de ulike klassene og trinnene for å få alt til å gå opp. Endringer kan forekomme.

 • klasse: Silje, Eva og Katarina
 • klasse: Lena, Mona, Martin og Vian
 • klasse (to kohorter): Monica, Anne Jorun og Ella.
 • 4A: Bjørg og Ann Kristin
 • 4B: Martine og Wenche. Fra uke 21 vil Camilla Tisthammer Antonsen fungere som kontaktlærer ut skoleåret. Hun er tilbake fra mammapermisjon og vi ønsker henne velkommen tilbake til oss.
 • klasse: Trude
 • klasse: (to kohorter) Ola og Ida
 • klasse: (to kohorter) Nina og Turid

Inndeling i kohorter

Alle kohorter (faste grupper av elever og ansatte) har faste oppmøtesteder (se kart). Elevene skal sette fra seg skolesekk og klær ved fast merke på bakken ute, og oppholde seg innenfor sitt uteområde til de voksne kommer. Det blir styrt inngang for alle klasser. Foresatte skal ikke inn i skolebygningen hverken for levering eller henting.

Oppmøte og klasserom

Alle klasser skal møte på klassens sted. Her er det merker på bakken som elevene skal stå på og plassere sekk og utstyr ved. Alle klasser skal bruke sine vanlige rom, men vi må i tillegg ta i bruk storstue og mat og helse. Rommene innredes med 1 meter avstand mellom pultene.

Hedrumbarneskoleoppmøte

Inndeling i friminutt

Alle kohorter (faste grupper) har faste soner for friminutt. Det betyr at elevene skal oppholde seg i denne sonen (se kart). Disse uteområdene kan rulleres etter hver helg. For kohorter med elever som er på sfo gjelder de samme uteområdene i sfo-tiden. Vi setter opp friminutt til ulike tider for å ivareta god avstand i pauser.

Hedrumbarneskolefriminutt

Alle klasser får sitt område i skolegården og elever og ansatte forholder seg til disse sonene. Grensene er ikke detaljtegnet inn her, men områdene er markert med sperrebånd.

Vaskerutiner

Øv på håndvask hjemme med elevene før de kommer på skolen slik at den blir grundig og effektiv.

 • Håndvask med såpe og vann gjennomføres hver gang man kommer inn i klasserommet og ved alle overganger.
 • Alle pulter er merket med elevens navn. Elever skal kun sitte ved sin egen pult.
 • Ipad og pult skal desinfiseres hver dag. Dette gjøres i klasserommet.
 • Rom og utstyr blir vasket ekstra i denne perioden. Kontaktpunkter desinfiseres flere ganger daglig.

Skrivesaker, mat og klær

 • Vi oppfordrer til at alle elever tar med eget pennal med skrivesaker, blyantspisser (hvis dere har). Dette skal ligge i sekken.
 • Husk matpakke og drikke for hele dagen, også SFO. Det er ikke tilgang til kjøleskap.
 • Det legges opp til å være mye ute fremover. Husk klær etter vær (regntøy eller solkrem).
 • Alt tøy som ligger på skolen nå, skal hjem.
 • Ved dagens slutt tar eleven med seg alt utstyr hjem. 

Kroppsøving

Kroppsøving gjennomføres uten skiftetøy og dusj. Ta på egnede klær og sko fra morgenen.

Når må/kan eleven være hjemme?

Koronasituasjonen krever en del av oss alle. Tiltakene i skolen baserer seg på veilederen fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Det er smittevern som er førende for all aktivitet og drift på skolen. Derfor er det viktig at vi alle følger de nye rutinene samt at vi følger anbefalingene som gjelder for samfunnet for øvrig.

 • Barn og ansatte skal ikke møte på skolen selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. De skal holde seg hjemme fra skolen til de er symptomfrie + 1 døgn.
 • En foresatt med luftveissymptomer skal ikke hente eller bringe barn til skolen.
 • Ved påvist korona-smitte hos barn, foresatte eller ansatte vises til gjeldende karantene- og isolasjonsregler.
 • Dersom en elev blir syk i skoletiden vil eleven få på munnbind og eleven må hentes av foresatte. 
 • Dersom du eller eleven er i en risikogruppe kontakter du kontaktlærer og gjør avtaler. Skolen trenger legeerklæring hvis eleven må være hjemme for å ha rett til fjernundervisning.
 • Elever som bevisst ikke følger nødvendige smittevernsrutiner må vi ha en dialog med eleven og hjemmet om, og i ytterste konsekvens må disse holdes hjemme.

 

Vi ser frem til å møte dere alle. Dersom du lurer på noe tar du kontakt med oss.

Mvh Gjermund Holt
Rektor Hedrum barneskole

Til toppen