Informasjon om rutiner for oppstart 27.4.20

Innhold

Skolen åpner for 1.-4.trinn mandag 27.4.20. Vi har sett frem til denne dagen lenge og gleder oss til å treffe alle elevene våre igjen. Nå klargjøres skolen slik at det skal være trygt å komme tilbake. En del ting vil være som før, men mange ting vil være preget av smittevernsrutiner som innføres for å kunne holde skolen åpen. Her kommer litt informasjon om hva som møter elevene og dere foreldre når dere kommer mandag morgen.

Denne planene gjelder foreløpig for uke 18 og endringer kan skje.

SFO

SFO er åpen fra kl. 07.30 – 15.30 hver dag inntil videre.

Skoleskyss

Skoleskyss går som normalt. Det er merket av plass på asfalten for hver elev ved rundkjøringa. Alle busselever skal stå på et merke ved dagens slutt. Folkehelseinstituttet anbefaler at foresatte selv kjører elever til skolen.

Skoledagen

Skoledagen starter kl. 08.15 alle dager. Skolen slutter til vanlig tid alle dager.
Alle elever slutter kl. 12.15 fredager (planlagt reduksjon/avspasering da elevene i en periode av året er for mye på skolen grunnet busstider).

Hvem følger klassene?

Det vil være noen endringer på hvilke ansatte som følger de ulike klassene og trinnene.

 • 1.klasse : Silje, Eva og Katarina
 • 2. klasse: Lena, Mona og Martin
 • 3.klasse (to kohorter): Monica, Anne Jorun og Ella.
  Kohort 1: barn uten SFO plass
  Kohort 2: barn med SFO plass. Disse møter på fotballbanen og har inngangen mot Bommestadhallen.
 • 4A: Bjørg og Ann Kristin
 • 4B: Martine og Wenche

I tillegg vil Gerd, Karin og Lisa, samt ledelsen være på skolen.

Inndeling i kohorter

Alle kohorter (faste grupper av elever og ansatte) har faste oppmøtesteder (se kart). Elevene skal sette fra seg sekk og klær ved et merke på bakken. Det blir styrt inngang for alle klasser.

Oppmøteskoleinngang

Inndeling i friminutt

Alle kohorter har faste soner for friminutt. Det betyr at elevene skal oppholde seg i denne sonen (se kart). De ulike sonene er markert med sperrebånd. Det er lov å sparke fotball, men heading og å ta på ballen skal ikke skje.

Fordelingsonerskolegård

Vaske rutiner

Øv på håndvask hjemme med elevene før de kommer på skolen slik at den blir grundig og effektiv.

 • Det står håndsprit ved hver inngang som skal benyttes hver gang man går inn på skolen.
 • Håndvask med såpe og vann gjennomføres hver gang man kommer inn i klasserommet og ved alle overganger.
 • Alle pulter er merket med elevens navn. Elever skal kun sitte ved sin egen pult.
 • Ipad og pult skal desinfiseres hver dag med egen spritserviett. Dette gjøres i klasserommet.
 • Rom og utstyr blir vasket ekstra i denne perioden. Leker vaskes hver dag. Kontaktpunkter desinfiseres flere ganger daglig.

Skrivesaker, mat og klær

 • Vi oppfordrer til at alle elever tar med eget pennal med skrivesaker, blyantspisser (hvis dere har). Dette skal ligge i sekken.
 • Husk matpakke og drikke for hele dagen, også SFO. Det er ikke tilgang til kjøleskap.
 • Det legges opp til å være mye ute fremover. Husk klær etter vær. Smør barna med solkrem hjemme på morgenen.
 • Alt tøy og utstyr skal fraktes frem og tilbake hver dag. Folkehelseinstituttet anbefaler hyppigere klesvask av alt tøy. Send med ekstra pose/nett mandag 27.4 så tar lærere ansvar for å sende med skiftetøy og klær hjem.
 • Ved dagens slutt tar eleven med seg alt utstyr til plassen sin utendørs. Barn på SFO følger samme kohorter og soner i SFO tiden.

Kroppsøving

Kroppsøving gjennomføres uten skiftetøy og dusj. Ta på egnede klær og sko fra morgenen.

Henvendelser til skolen

 • Henvendelser til kontoret skjer pr. telefon 33171420/98231488 eller gjennom vinduet hos Kari-Ann. Det henger lapp på vinduet.
 • Ingen foresatte skal inn i skolebygget.

Når må/kan eleven være hjemme?

Koronasituasjonen krever en del av oss alle. Tiltakene i skolen baserer seg på veilederen fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Det er smittevern som er førende for all aktivitet og drift på skolen. Derfor er det viktig at vi alle følger de nye rutinene samt at vi følger anbefalingene som gjelder for samfunnet for øvrig.

 • Dersom dere som foresatte eller elevene har symptomer på luftveissykdom skal barna holdes hjemme fra skolen til de er symptomfrie + en dag.
 • Dersom en elev blir syk i skoletiden vil eleven få på munnbind og eleven må hentes av foresatte.
 • Dersom du eller eleven er i en risikogruppe kontakter du kontaktlærer og gjør avtaler og du må fremlegge en legeerklæring.
 • Elever som bevisst ikke følger nødvendige smittevernsrutiner må vi ha en dialog med eleven og hjemmet og i ytterste konsekvens må disse holdes hjemme.

Vi ser frem til å møte dere alle. Dersom du lurer på noe tar du kontakt med oss.

Mvh Gjermund Holt
Rektor Hedrum barneskole

Til toppen